ติดต่อ

โครงการจัดหาและสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหว ( RICD Wheelchair Project)

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

เลขที่ 196 ม.10 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

053-908300 ต่อ 73423, 089-5532832

 053-908330

 [email protected]

ID: wheelchair_cm